Ostatní informace

Profesní historie:

  • od 09/1991 – AGRA a.s. Přelouč – konstruktér dopravních systémů (jeřáby, dopravníky..)
  • od 02/1995 – VOP 081 s.p. Přelouč – konstruktér úprav vozidel P-V3S, Avia LTA
  • od 04/1996 – IAM Sezemice – konstruktér jeřábové techniky (pro JASS a.s.)
  • od 09/1999 – SVOS spol. s r.o. Přelouč (výrobce pancéřových a speciálních vozidel)

– technický pracovník, konstruktér a správce IT

  • od 08/2001 – Foxconn s.r.o. Pardubice (největší výrobce osobních počítačů v Evropě) – člen QM
  • od 11/2001 – Welding a.s. Chvaletice (ocelové konstrukce) – konstruktér skladovacích systémů
  • od 01/2003 – registrace živnostenského oprávnění (OSVČ) – zahájena samostatná

pracovní činnost v oblasti konstrukce, zpracování technické dokumentace

  • od 10/2016 – ukončení činnosti jako OSVČ a registace nové společnosti Ellypse s.r.o.

a pokračování v činnosti dosud

 

Současně používaný 3D CAD software:

  • Autodesk Inventor
  • Iron CAD